Search | Table View | More Materials | Admin | Contact
   
  Return to your search result
Object Inscription Find & Custody  
  Epitafio de Vitulus Malgeini f.
Record No. 21786
tombstone / gravestone - Sepulchral inscription

 
 
Object Type tombstone / gravestone
Description Estela de granito, rota en la parte superior derecha
Material Piedra - Granito
Size 143 x 45 x 26
Literature CIL II 847 (ILER 4665); J.M Blázquez, ”Cáparra II”, Exc. Arq. Esp. 54, 1966, 35-36 (CPILC 345); M. A. Rodríguez Plaza, “Epigrafía Latina de Oliva de Plasencia”, REEx 61, nº II, 2005, 392-393, nº 3, lám. 2 (AE 2005, 768); J. Esteban Ortega, (2013) : Corpus de inscripciones latinas de Cáceres. vol. 3, Capera Cáceres, cat. n. 1041.
Abbreviations
Author José-Vidal Madruga
Source of basic data EPEX 1022937